Instruccions d'evacuació per PDI

El PDI és el responsable de l'evacuació dels seus alumnes en el moment de l'emergència.