Departament de ciència animal

PRODUCCIÓ ANIMAL

 Coordinadora: ANNA ÑACO

Grups de recerca

Responsable

Col·laborador/a

e-mail

Telf.

Planificació del Paisatge, Gestió Forestal i Conservació de la Biodiversitat Frederic Casals  Teresa Giró fcasals@prodan.udl.cat

2604

Sistemes Ramaders Sostenibles i Producció Ramadera Ecològica Daniel Villalba   dvillalba@prodan.udl.cat

2556