Departament de tecnologia d'aliments

Tecnologia d'aliments

Coordinador: MANEL ANDÚJAR

Grups de recerca

Responsable

Col·laborador/a

e-mail

Telf.

Qualitat Nutricional dels Aliments Isabel Odriozola   iodriozola@tecal.udl.cat  
Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals Vicente Sanchis   vsanchis@tecal.udl.cat 2535
Tecnologies Innovadores d'Obtenció d'Ingredients i Productes Alimentaris Olga Martin   omartin@tecal.udl.cat 2593