Logo UdL
 
Riscos psicosocials

Riscos psicosocials

Inici > Riscos psicosocials > AR psicosocials > Avaluacions de Riscos Psicosocials

Avaluacions de Riscos Psicosocials

1.- Què és l'avaluació de risc psicosocials?

2.- Metodologia utilitzada  (Enllaç a ISTAS)

3.- Dades de treball

   3.1.- Acord d'implementació del mètode
   3.2.- Membres del Grup de Treball
   3.3.- Adaptació del qüestionari

4.- Actes de les reunions del grup de Treball

Acta reunió Grup de Treball núm. 1 amb data 23 de junio de 2105
Acta reunió Grup de Treball núm. 2 amb data 17 de juliol de 2015
Acta reunió Grup de Treball núm. 3 amb data 7 de febrer de 2016
-  Acta reunió Grup de Treball núm. 4 amb data 6 d'abril de 2016
 


 

 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida - Plaça Victor Siurana 1, 25003 Lleida Telf. 973702021 - Prevencio@prls.udl.cat